Những 'truyền nhân thất bại' của Ronaldo ở M.U

Hơn 10 năm qua, vẫn chưa có thay thế vai trò mà Cristiano Ronado để lại tại sân Old Trafford. Dưới đây là một số ví dụ điển hình.

- Video điểm qua những phiên bản lụi tàn của Ronaldo. Nguồn: Ghiền Bóng Đá TV

Nani thất bại trong sứ mệnh thay thế Ronaldo.

Nguyễn Chánh (Theo Ghiền Bóng Đá TV)