Những trường tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm có các cơ sở giáo dục đại học, các sở GD-ĐT có trung tâm sát hạch và Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể các cơ sở giáo dục đại học gồm:

Các Sở GD-ĐT có trung tâm sát hạch gồm:

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-truong-to-chuc-thi-va-cap-chung-chi-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-2055967.html