Những trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi họ, tên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bạn Lê Hồng Thắm ở Bình Dương hỏi: Đề nghị báo cho biết, trong những trường hợp nào, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cho thay đổi họ, tên?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137719&sub=69&top=40