Những trường hợp áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Bộ Tư pháp: Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợpsau:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125488&sub=69&top=40