Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn

Khi các thanh niên ra sức thể hiện bằng các trò "nghịch ngu" để rồi nhận lại những cái kết "thốn đến tận rốn".

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 1

Cuối cùng "gậy ông lại đập... mặt ông".

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 2

Khỏi phải mất công đi làm tóc mới.

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 3

Đừng bao giờ tin tưởng lũ bạn thân "khốn nạn".

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 4

Cái kết "thốn lên đến tận rốn".

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 5

Thanh niên thể hiện và cái kết quá đắng lòng.

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 6

Cuối cùng thanh niên cũng đã được "bùng cháy".

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 7

Chắc chắn anh ta không dám thể hiện lần hai.

Những trò 'nghịch ngu' và cái kết thốn đến tận rốn - Ảnh 8

Đừng bao giờ cố thể hiện mình còn "trẻ thơ" nhé.