Những "trò lố" về thời trang của giới trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những hiểu lầm về thời trang và tính cố chấp, bảo thủ không chịu lắng nghe góp ý đã khiến mỗi lần xuất hiện của teen đều trở thành hài kịch đối với người khác.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=130878