Những trò chơi xuất sắc nhất 2008 theo từng thể loại

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Rất nhiều tên game được nhắc đến với tình cảm đặc biệt trong năm đáng nhớ này và trang GameSpot vừa đưa ra danh sách trò chơi mà họ đánh giá cao nhất.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/12/3B9AECA6