Những trò ảo thuật đơn giản ai cũng có thể làm

Những trò ảo thuật thú vị, đơn giản dưới đây sẽ biến bạn thành ảo thuật gia trước mắt bạn bè ngay lập tức mà không hề bị phát hiện.

Video: Hướng dẫn những trò ảo thuật đơn giản:

Nguồn video: 5-Minute Crafts.

Video: Hướng dẫn những trò ảo thuật đơn giản (tiếp):

Nguồn video: Bright Side.