Những trang đời huyền thoại

  Gốc

  Ngày 23-10 tới đây, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, từ miền núi đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biên giới hải đảo, long trọng kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển – Con đường độc đáo sáng tạo nhất của thế kỷ XX.

  [Kỳ 1: Cá kình biển Đông]

  Trên con đường trường chinh bất diệt ấy, có những con người huyền thoại, họ không chỉ là những người "đứng mũi chịu sào” và giữ linh hồn chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn là những người đẹp đẽ nhất của thời đại Hồ Chí Minh, là tấm gương ngời sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau noi gương và học tập về đức hi sinh quên mình vì Tổ quốc.

  ĐĐK

  Gửi cho bạn bè

  Bản in

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=40836&menu=1420&style=1