Những trận hỗn chiến ghê người

TT - Những xích mích, kèn cựa tuổi học trò giờ đây dễ dàng biến thành những cuộc hỗn chiến. Tham gia  những cuộc hỗn chiến này còn có bóng dáng của các đối tượng côn đồ, đâm thuê chém mướn.