Những tồn tại trong quản lý đất đai, xây dựng ở Phú Quốc - Bài 3: Năng lực cán bộ lãnh đạo yếu

Căn cứ kết luận kiểm tra và thanh tra của cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Kiên Giang đối với UBND huyện và người đứng đầu chính quyền huyện đảo Phú Quốc, thì năng lực quản lý điều hành của chính quyền chưa theo kịp tình hình phát triển nóng của Phú Quốc, từ đó dẫn đến sai phạm.

Công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ.

Sai phạm nghiêm trọng

Ngày 13-9-2017, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Phạm Hoàng Nam ký ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất rừng phòng hộ đã được đưa ra khỏi quy hoạch theo Quyết định số 633, ngày 11-5-2010 và Quyết định số 868, ngày 17-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương quản lý trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Kiên Giang tham mưu cho UBND tỉnh Kiên Giang ban hành các quyết định thu hồi đất của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Quốc giao cho bốn xã: Cửa Cạn, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ; hai thị trấn: Dương Đông, An Thới và ba tổ chức với tổng diện tích 4.601,870 ha.

Tuy nhiên, đối với việc ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất: Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang tham mưu ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất không chính xác, có trùng lắp về diện tích, không lập bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất; không tổ chức thanh tra, kiểm tra.

Chẳng hạn, giao cho UBND thị trấn An Thới gần 349 ha nhưng thực tế được giao quản lý là hơn 665 ha; UBND xã Dương Tơ 2.298 ha nhưng chỉ được 1.214 ha. Tương tự, UBND xã Cửa Dương được giao 650 ha nhưng chỉ thực nhận 380 ha. Xã Cửa Cạn và xã Hàm Ninh cũng bị giao thiếu đất rất nhiều so quyết định ban đầu.

Khu dân cư trên đất nông nghiệp.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Phú Quốc thực hiện việc quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương chưa tốt; thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc bàn giao thực địa, không chấn chỉnh các vướng mắc khi bàn giao; không báo cáo cấp trên để lập bản đồ địa chính, hiện trạng sử dụng đất và quản lý hồ sơ địa chính là vi phạm điều 22, 23 Luật Đất đai năm 2013.

Phòng TN-MT huyện Phú Quốc thực hiện chưa tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về quản lý đất đai, bàn giao thực địa; chấp hành chưa nghiêm quyết định của UBND huyện về việc rà soát công tác bàn giao và quản lý thu hồi đất; không kiểm tra, rà soát... dẫn đến việc giao đất trùng lắp, sai lệch diện tích.

Sai phạm nghiêm trọng nhưng Thanh tra tỉnh Kiên Giang chỉ đưa ra biện pháp xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm, gồm: Ban Giám đốc Sở TN-MT, UBND huyện Phú Quốc, Phòng TN-MT, UBND các xã, thị trấn. Kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; ông Phan Văn Cường, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, nguyên Chi cục trưởng Quản lý đất đai; Giám đốc và nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc.

Mặc dù đã có kết luận thanh tra nêu trên nhưng sau đó, UBND huyện Phú Quốc lại tiếp tục có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép tiếp tục xem xét cấp đất cho người dân đối với diện tích đất được đưa ra khỏi rừng phòng hộ. Văn bản này bị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng bác và yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải thực hiện nghiêm theo kết luận thanh tra đối với số diện tích đất được đưa ra khỏi rừng phòng hộ.

Cuối năm 2017, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra và kết luận có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đinh Khoa Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Theo đó, ông Toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phân công chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới và đơn vị phụ trách xảy ra thiếu sót, sai phạm. Trong chỉ đạo, ông Toàn chưa kiểm tra thường xuyên dẫn đến công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền đạt kết quả chưa cao (34%), đơn khiếu nại tồn đọng nhiều (41,68%); hiệu quả giải quyết đúng, tạo được đồng thuận thấp (32,7%), số hồ sơ giải quyết trễ hẹn cao (65%) và giải quyết sai tỷ lệ cao (58%).

Người đứng đầu chính quyền huyện Phú Quốc để tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra phức tạp, có chiều hướng ngày càng tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo gỡ được. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng nhưng ông Toàn thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý chưa kiên quyết, kịp thời… dẫn đến quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa nghiêm, ảnh hưởng quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Toàn không triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án gây thiệt hại và bức xúc đối với công dân và doanh nghiệp; chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền nắm bắt tình hình xây dựng trái phép, gây mất an ninh trật tự trong thời gian dài tại các nơi thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cũng mắc các sai phạm: là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Phú Quốc nhưng đã thiếu kiểm tra để cấp dưới đánh giá cấp công trình không đúng quy định, dẫn đến bồi thường sai với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, Phú Quốc còn để tồn đọng nhiều hồ sơ không giải quyết và cũng không nêu rõ lý do, chỉ đạo lưu trữ hồ sơ địa chính không đủ thành phần theo quy định.

Mặc dù trong công tác quản lý, điều hành để xảy ra nhiều sai phạm trên nhiều lĩnh vực nhưng ông Toàn chỉ bị kỷ luật với hình thức thấp nhất là khiển trách, còn ông Huỳnh Quang Hưng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Những khu rừng bị san phẳng.

Thay đổi cán bộ lãnh đạo

Kết luận số 1202, ngày 3-5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc, nêu rõ: Công tác quản lý, điều hành của chính quyền còn hạn chế; quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, dân cư, đô thị, môi trường, phòng chống phá rừng còn nhiều yếu kém, thậm chí có lúc có biểu hiện buông lỏng. Một số vấn đề xã hội bức xúc, như: Công tác nắm diễn biến tình hình trong Đảng bộ và nhân dân từng lúc chưa chặt chẽ, vệ sinh môi trường, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khiếu kiện về đất đai… chưa giải quyết tốt. Đáng quan tâm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng đã hình thành băng nhóm, tội phạm, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng, hạn chế yếu kém của Phú Quốc có nguyên nhân khách quan, như: địa bàn kinh tế phát triển năng động, nhiều dự án đầu tư liên quan đến bồi thường, giải tỏa; nhu cầu về đất ở, đất đầu tư kinh doanh ngày càng tăng cao, kéo theo giá đất tăng theo, làm nảy sinh một số tình hình phức tạp nhất là về dịch vụ mua bán đất, bao chiếm đất rừng. Nhưng nguyên nhân chủ quan là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc thiếu sâu sát; hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND huyện còn hạn chế, thiếu kiên quyết, buông lỏng trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành của huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều mặt hạn chế.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có quyết định điều động, chỉ định ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trước đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc. Ông Lâm Minh Thành thôi Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, vào đất liền nhận chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Đinh Khoa Toàn làm Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách tổ chức cơ sở đảng.

Theo Bài và ảnh: Việt Tiến/nhandan.com.vn