Những tình huống trộm cướp bất thành hài hước

Những tình huống trộm cướp nhưng bất thành, khiến người xem có một trận cười sảng khoái.

Video: Daily Mail