Những tín hiệu tích cực mới cho vòng đàm phán Doha

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Theo đề nghị của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Mỹ đã đồng ý cắt trợ cấp nông nghiệp từ 66% đến 73% còn 13-16,4 tỷ USD...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=679f0ba068a55e&page=category