Những tiện ích sao lưu email miễn phí

    Báo Công Thương
    1 đăng lạiGốc

    Bạn sao toàn bộ email vào 1 file duy nhất hoặc burn chúng lên 1 đĩa CD/DVD giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng về sau. Mailstore hoạt động tốt với các mail client như Windows Mail, Outlook, Outlook...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/252/20090217025543743/nhung-tien-ich-sao-luu-email-mien-phi.html