Những thước phim hài chưa từng thấy ở đám cưới 'GS Xoay'

Những thước phim ấn tượng, hóm hỉnh được ghi lại tại đám cưới của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng.

S.T