Những thực phẩm vẫn có thể ăn khi quá hạn sử dụng

    Báo VOV
    Gốc

    Bảo quản thực phẩm một cách thông minh và an toàn thì có thể sử dụng chúng được ngay khi nó hết hạn sử dụng.

    Nguồn VOV: http://vov.vn/suc-khoe/nhung-thuc-pham-van-co-the-an-khi-qua-han-su-dung-447251.vov