Những thủ khoa miệt vườn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Cứ mỗi mùa tuyển sinh, bên cạnh kết quả đậu – rớt của một kỳ thi, mọi người chờ đợi sự lên ngôi của những tân thủ khoa với những cảnh đời, bí quyết học tập riêng. Năm nay, các trường ĐH lần lượt công bố điểm thi và nhiều ngôi vị thủ khoa đã xuất hiện.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2008/8/160763