Những thợ mộc “di động”

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Có một nghề dường như đã quá lỗi thời, đó là nghề thợ mộc "di động" trên phố. Nhưng những người thợ này hoặc không có công ăn việc làm, hoặc còn đắm đuối với một nghề xửa xưa cha ông để lại, họ vẫn ngồi trên phố, đợi chờ ai đó hỏng hóc đồ gỗ gọi mình. Người ta còn gọi đó là những người thợ sót lại từ thế kỷ trước.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/8/97562.cand