Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi

GD&TĐ - Cuộc thi "Nét đẹp sinh viên HPU lần thứ X" do Đoàn thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức không chỉ có những nữ sinh xinh đẹp, mà còn có rất nhiều những thầy giáo tương lai nộp hồ sơ dự thi.

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 1

Thí sinh Dương Minh Khôi

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 2

Thí sinh Hoàng Đức Thảo

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 3

Thí sinh Lê Quang Ngọc

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 4

Thí sinh Mông Văn Hào

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 5

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 6

Thí sinh Nguyễn Quang Anh

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 7

Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh Quân

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 8

Thí sinh Nguyễn Văn Đức

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 9

Thí sinh Vũ Quang Linh

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 10

Thí sinh Dương Minh Khôi

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 11

Thí sinh Hoàng Đức Thảo

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 12

Thí sinh Lê Quang Ngọc

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 13

Thí sinh Mông Văn Hào

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 14

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 15

Thí sinh Nguyễn Quang Anh

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 16

Thí sinh Nguyễn Tuấn Anh Quân

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 17

Thí sinh Nguyễn Văn Đức

Những thầy giáo tương lai đa tài, học giỏi - Ảnh 18

Thí sinh Vũ Quang Linh