Những thất bại không ngờ đến của sếp trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Khi cạn vốn mà vẫn chưa thu được tiền thì đi vay mượn khắp nơi, rồi nợ nần, lãi mẹ lãi con, được một thời gian thì phải bán nhà để trả tiền cho nhân viên, xếp dự án lại và đi làm chỗ khác”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=88616