Những tâm hồn lạc loài trên thân xác

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - "Có lần, tôi nghe câu hát “cho em ngày nắng xanh”. Nắng thì phải nắng vàng chứ sao lại nắng xanh? Ngày nắng xanh là ngày đặc biệt như giọt mật dịu dàng, cô đọng của tình người với người đồng tính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=88453