Những Sinh viên sống đẹp mỗi ngày

(SVVN) "Sống đẹp mỗi ngày", "Hãy bắt đầu một ngày đẹp nhất bằng những hành động làm đẹp thêm cuộc sống",… các sinh viên Đà Nẵng nhận Giải thưởng Thanh niên Sống đẹp do Hội LHTN TP. Đà Nẵng nói như vậy…