Những sinh vật 2 đầu kỳ lạ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Từ lâu, ta thường bắt gặp trên báo chí những sinh vật sở hữu đến 2 chiếc đầu, hay 2 khuôn mặt trên cơ thể. Thậm chí ngay cả con người cũng xuất hiện một số ca sinh kỳ lạ tương tự. Dưới đây là một số trường hợp sinh vật sinh ra với 2 chiếc đầu kỳ quặc như vậy.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Chuyenla/53737/default.aspx