Những sáng kiến biến người chết thành cây xanh

Công ty Bios Urn ở Anh tạo ra bình tro cốt giúp cây xanh mọc lên từ dưỡng chất ở cơ thể người chết trong khi công ty Capsula Mundi ở Italy thiết kế quan tài trứng biến người chết thành một phần của cây xanh.