Những sản phẩm OCOP nông nghiệp của Bà Rịa-Vũng Tàu

Với quyết tâm phát triển sản phẩm OCOP nông nghiệp theo chiều sâu, khai thác thế mạnh các địa phương đến với người tiêu dùng, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cụ thể hóa và triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, liên kết và tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn.

Xem video:

Xem video:

Thực hiện: THANH CƯỜNG-THÙY VÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202311/nhung-san-pham-ocop-nong-nghiep-cua-ba-ria-vung-tau-997033/