Những sai phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng ở dự án VISP - Bắc Ninh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Khi nhân dân xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có những hành động phản ứng quá khích về những biểu hiện tiêu cực, thiếu dân chủ trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự ánVISP- Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, những sai phạm bước đầu đã được làm rõ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124104&sub=67&top=40