Những robot giống con người ở Trung Quốc

Triển lãm robot giống con người vừa diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với những người máy ngày càng hiện đại, nhiều tính năng phức tạp.

Lê Phát (Video: Tech Insider)