Những quy định mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024

Một trong những điểm mới theo quy định của Luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7/2024 sẽ có như: bỏ thông tin quê quán, vân tay…; mống mắt của công dân được thu thập tích hợp vào cơ sở dữ liệu.

Nguồn: ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhung-quy-dinh-moi-cua-luat-can-cuoc-co-hieu-luc-tu-172024-post265256.html