Những quốc gia có nhiều người sống thọ nhất

Theo đánh giá của hãng tin Bloomberg, hầu hết các nước có nhiều người sống thọ nhất nằm ở khu vực châu Âu...

10. Nauy

Tuổi thọ ước tính: 81,30

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 67

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 22%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 29%

Ảnh: Redux

9. Pháp

Tuổi thọ ước tính: 81,67

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 60

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 24%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 30%

Ảnh: AP

8. Israel

Tuổi thọ ước tính: 81,76

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 67 với nam giới, 62 với nữ giới

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 15%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 23%

Ảnh: Redux

7. Thụy Điển

Tuổi thọ ước tính: 81,80

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 65

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 25%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 31%

Ảnh: AFP/Getty.

6. Australia

Tuổi thọ ước tính: 81,85

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 65 với nam giới, 64 với nữ giới

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 20%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 29%

Ảnh: Redux

5. Italy

Tuổi thọ ước tính: 82,09

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 65 với nam giới, 60 với nữ giới

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 27%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 38%

Ảnh: Redux

4. Tây Ban Nha

Tuổi thọ ước tính: 82,33

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 65

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 23%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 38%

Ảnh: Corbis

3. Iceland

Tuổi thọ ước tính: 82,36

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 67

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 17%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 29%

Ảnh: Corbis

2. Nhật Bản

Tuổi thọ ước tính: 82,59

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 65

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 32%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 41%

Ảnh: AFP/Getty

1. Thụy Sỹ

Tuổi thọ ước tính: 82,70

Tuổi nghỉ hưu chính thức: 65 với nam giới, 64 với nữ giới

Tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên: 23%

Dự kiến tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2050: 37%

Ảnh: Bloomberg