Những “quả bom” xăng trong nhà dân

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    “Nếu xăng tăng lên 4 ngàn/lít, cất trữ 20 lít là được 80 ngàn”, một nông dân giải thích về việc mua trữ xăng. Anh này cũng như những người dùng can nhựa đi mua xăng dự trữ đều không nghĩ đến vấn đề cháy, nổ có thể xảy ra khi trữ “quả bom” xăng trong nhà.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/82898.cand