Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng'

Chỉ cần óc sáng tạo và khả năng liên tưởng thì điều gì cũng có thể xảy ra hết nhé.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 1

Gương nào cũng là gương miễn sao nhìn được mà.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 2

"Limusine" cao cấp chứ chẳng đùa.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 3

Cũng có ngày xe "cùi bắp" được nâng tầm đẳng cấp.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 4

Thế này là mát lắm rồi.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 5

Sự kết hợp hoàn hảo.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 6

Bếp đun thân thiện môi trường.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 7

Tính năng mới của bút chì.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 8

Chẳng sợ đau lưng nữa nhé.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 9

Từ xẻng thành cuốc cũng nhanh mà.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 10

Đèn này sáng vô đối luôn.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 11

Dao cắt bánh hơi bị xịn nhé.

Những phát minh thay thế đến từ bộ não 'siêu đẳng' - Ảnh 12

Đơn giản vậy mà chưa ai nghĩ tới nhỉ.

Ốc Sên