Những nữ “thủ lĩnh” người Việt ở xứ người

Hanoinet- Mỗi người mỗi vẻ nhưng họ đều là những phụ nữ thành đạt và là “đầu tàu” cho mọi hoạt động của người Việt ở nước ngoài. Tinh thần “đảm việc nước, giỏi việc nhà” của phụ nữ Việt Nam được các chị phát huy nơi xứ người.