Những nông dân dùng gas không mất tiền

    Gốc

    Hanoinet- Tháng 6/2006, Ứng Hòa là một trong số 5 huyện của Hà Tây cũ triển khai Dự án Khí sinh học do Cục Chăn nuôi phối hợp với tổ chức Phát triển Hà Lan hỗ trợ.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=100159