Những nhóm hàng xuất khẩu chính 5 tháng năm 2014

(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5-2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 116,04 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng hơn 13,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013; trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch gần 58,78 tỷ USD, tăng 15,9%, tương ứng tăng hơn 8,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Gạo: Tính đến hết tháng 5-2014 lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2,7 triệu tấn và kim ngạch giảm 4,8% xuống còn 1,23 tỷ USD.

Trong 5 tháng năm 2014 xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đạt gần 1,2 triệu tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 42,7% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Philipine cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 560 nghìn tấn. Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Ghana đạt 101,5 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,9%, sang Singapore giảm mạnh 33% xuống còn 96,6 nghìn tấn.

Cà phê: Tổng lượng xuất khẩu cà phê trong 5 tháng qua đạt gần 936,4 nghìn tấn, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Dù đơn giá xuất khẩu bình quân của mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2014 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng do lượng tăng mạnh nên trị giá xuất khẩu của cà phê trong 5 tháng qua tăng 24,8%, đạt 1,9 tỷ USD.

Cao su: Lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong 5 tháng năm 2014 đạt 250,7 nghìn tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Đơn giá xuất khẩu bình quân 5 tháng năm 2014 là 1.959 USD/tấn, giảm mạnh 24,4% (tương ứng giảm 632 USD/tấn). Do đó, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng năm 2014 đạt 491 triệu USD, giảm tới 36,8%.

Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt nam trong 5 tháng đầu năm 2014 nhưng lượng xuất khẩu sang thị trường này đã giảm mạnh 33,3% so với 5 tháng năm 2013 xuống còn gần 98 nghìn tấn và chiếm gần 39% lượng cao su xuất khẩu của cả nước.

Hàng thủy sản: Tính đến hết tháng 5-2014, xuất khẩu mặt hàng thủy sản cả nước đạt 2,92 tỷ USD, tăng mạnh 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2014, trị giá xuất khẩu hàng thủy sản từ Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 671,9 triệu USD, tăng mạnh gần 46% so với cùng kỳ năm 2013, tiếp theo là sang EU với trị giá xuất khẩu đạt 513 triệu USD, tăng 25,7%; sang Nhật Bản đạt 416,5 triệu USD, tăng 8,3%.

Dầu thô: Tổng lượng xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng năm 2014 lên 3,8 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013.

Dầu thô của Việt Nam trong 5 tháng năm 2014 chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường: Nhật Bản đạt hơn 1,1 triệu tấn, tăng 1,3%; sang Australia 879,4 nghìn tấn, tăng mạnh gần 50%. Riêng thị trường Trung Quốc trong 5 tháng năm 2014 đã nhập khẩu từ Việt Nam hơn 697,5 nghìn tấn dầu thô, cao gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2013

Than đá: Lượng than đá xuất khẩu trong 5 tháng năm 2014 đạt 3,9 triệu tấn, giảm 37,5% so với 5 tháng năm 2013. Trị giá xuất khẩu than đá trong 5 tháng qua đạt 289 triệu USD, giảm 35,9% so với 5 tháng năm 2013.

Trong 5 tháng đầu năm 2014, Trung Quốc dù vẫn là đối tác lớn nhất nhập khẩu than đá của Việt Nam nhưng lượng nhập khẩu lại giảm mạnh 47,2% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 2,6 triệu tấn. Tuy vậy, lượng xuất khẩu than đá sang Trung Quốc vẫn chiếm tới 67,5% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Trong 5 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 9,98 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng gần 1,9 tỷ USD về số tuyệt đối.

EU là thị trường lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này từ Việt Nam trong 5 tháng qua với kim ngạch nhập khẩu đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2013, tiếp theo là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất xếp thứ hai với trị giá đạt gần 1,64 tỷ USD, tăng 20,3%. Trong 5 tháng đầu năm 2014, Mỹ đã nhập khẩu 656,6 triệu USD điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng dệt may: Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng năm 2014 lên gần 7,51tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam với kim ngạch đạt 3,7 tỷ USD, tăng15% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 49% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 4 tháng qua sang EU đạt 1,12 tỷ USD, tăng 24,8%; Nhật Bản đạt hơn 965 triệu USD, tăng 12% và Hàn Quốc gần 624 triệu USD, tăng mạnh 31,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Hàng giày dép: Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 5 tháng năm 2014 lên gần 3,9 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng qua, trị giá xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang thị trường EU đạt 1,3 tỷ USD, tăng 23%; Hoa Kỳ đạt 1,25 tỷ USD, tăng 22,1%; Nhật Bản đạt 212 triệu USD, tăng mạnh 40,8%; Trung Quốc đạt 190,4 triệu USD, tăng 34,8%... so với cùng kỳ năm trước.