Những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Báo Nga "Kommersant" mới đây đã lập ra danh sách top-ten những vị nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới. Trong danh sách này chỉ là những vị nguyên thủ quốc gia đương nhiệm hoặc vừa đắc cử.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/4/88614.cand