Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3

Theo trang Wonders List, cuộc xung đột tại Ukraine, dịch bệnh hay tham vọng bành trướng lãnh thổ,... là những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 1

Xung đột tại Ukraine: Các cuộc xung đột tiếp diễn ở miền đông Ukraine có thể trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến Thế chiến 3. Ảnh: Wonders List.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 2

Đức tin và Thần học: Theo người Do Thái, Ngày Tận thế xảy ra sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh và sẽ giải thoát họ khỏi sự áp bức. Trong khi đó, những người Hồi giáo tin vào Chiến tranh Thế giới thứ 3 nhưng đó là cuộc nổi dậy chống lại người Do Thái và người phi Hồi giáo trên thế giới. Ảnh: Wonders List.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 3

Vũ khí: Việc các nước ngày càng đầu tư vào vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, là một mối đe dọa tiềm tàng đối với thế giới và các thế hệ tương lai. Ảnh: Reuters.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 4

Dịch bệnh: Sự xuất hiện của các loại virus nguy hiểm chết người như Ebola ở các quốc gia Châu Phi đã gióng lên hồi chuông báo động trên toàn thế giới. Ảnh: Wonders List.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 5

Nguồn tài nguyên:Thế chiến 3có thể xảy ra vì lòng tham của các quốc gia muốn chiếm hữu nguồn tài nguyên nhiều hơn mức cần thiết. Ảnh: Wonders List.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 6

Nước bao phủ khoảng 75% diện tích bề mặt Trái Đất nhưng chỉ 3% là nước ngọt. Trong 3% đó thì chỉ có 1% lượng nước ngọt có sẵn cho người dân trên toàn thế giới. Việc chiếm giữ nguồn tài nguyên nước trong bối cảnh khan hiếm nguồn nước sạch cũng có thể là một lý do dẫn đến Thế chiến 3. Ảnh: Wonders List.

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 7

Tham vọng bành trướng lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới cũng được cho là một nguyên nhân tiềm ẩn khiến Chiến tranh Thế giới thứ 3 bùng nổ. (Ảnh: AJ).

Những nguyên nhân có thể dẫn đến Thế chiến 3 - Ảnh 8

Những xung đột tại khu vực Trung Đông cùng với mối quan hệ đồng minh giữa các nước cũng khiến thế giới lo ngại về khả năng một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Ảnh: ABC News.