Những người vui tính

Công cuộc chờ đợi tình yêu của tôi; điều ước phi thực tế ngày sinh nhật...

Những người vui tính - Ảnh 1

Kiểu đầu đẹp nhất năm nay.

Những người vui tính - Ảnh 2

Gậy tự sướng tiện dụng, không tốn tiền.

Những người vui tính - Ảnh 3

Không cứu trẫm ra còn đứng đó chụp ảnh hả?

Những người vui tính - Ảnh 4

Chó nhà tôi kiêm luôn nhiệm vụ của gà trống.

Những người vui tính - Ảnh 5

Em đẹp nhất đêm nay.

Những người vui tính - Ảnh 6

Ông tiên cá béo quá nên mắc cạn rồi.

Những người vui tính - Ảnh 7

Tui đứng vào đội hình cho đủ bộ thôi mà.