Những người “nối đuôi” cho “nòng nọc”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Anh Lưu Văn C, sinh năm 1973 quê ở Bắc Giang đã thật hạnh phúc khi lấy được người vợ đảm làm giáo viên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=119877