"Những người lính thợ" lực lượng vũ trang

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Đặng Ngọc Tùng nói, người lao động trong CAND là những "người lính thợ", do đó cần phải "thực sự là "người lính thợ" tin cậy lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/6/94117.cand