Những người lính quân hàm xanh nơi vùng biên Cao Bằng

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc biên giới, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ bà con vùng biên xóa đói giảm nghèo.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh-noi-vung-bien-cao-bang-112275.htm