Những người “già” trong “Vương quốc trẻ”

    Gốc

    Âm nhạc từ lâu đã là một vương quốc của giới trẻ. Tuy nhiên, để kiếm được nhiều tiền nhất trong vương quốc này hầu như chỉ có những người "già" mới làm được.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/10/64513.cand