Những người cộng sản chúng ta phải tìm ra cách thức phát triển

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bên lề cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp tại Paris, sáng 30-9, phóng viên Báo SGGP đã phỏng vấn ông Jacques Fath, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/10/123185