Những “người chị, người anh, người bạn” ở môi trường “kỹ thuật”

QĐND Online – Sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (NQ 51) và Nghị quyết 513-NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện cơ chế một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên (CU, CTV) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chất lượng các mặt công tác của Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) ngày càng vững chắc hơn; đội ngũ CU, CTV đã từng bước khẳng định vai trò chủ trì CTĐ, CTCT, tích cựu phối hợp với người chỉ huy trong quản lý, điều hành, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD.

"Tầm" rộng, "tâm" sáng

Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 đặt ra các đòi hỏi rất cao với đội ngũ CU, CTV về phẩm chất, năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác. Những yếu tố ấy càng được thể hiện rõ hơn ở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật, độ chính xác và an toàn cao như ở TCKT.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Chính, Chủ nhiệm chính trị TCKT khái quát: Đến nay, các CU, CTV đều phát huy tốt năng lực trong công tác, có uy tín cao với tập thể; tỉ lệ CU, CTV hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm luôn ở mức cao. Từ khi thực hiện NQ 51, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong TCKT được tăng cường đáng kể, dân chủ được đề cao và mở rộng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ hằng năm của các đơn vị được nâng lên; tỉ lệ các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong công tác giảm; nhiều đơn vị trong Tổng cục không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh, vượt cấp.

Đại tá Nguyễn Văn Mỹ, Chính ủy Cục Quân khí, TCKT

Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với Đại tá Nguyễn Văn Mỹ, Chính ủy Cục Quân khí, đơn vị có nhiều kho lẻ, xưởng sửa chữa vũ khí… ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn hơn so với các đơn vị trong TCKT. Đại tá Nguyễn Văn Mỹ cho biết, hầu hết đội ngũ chính trị viên ở các kho đã thể hiện tốt vai trò trong công tác, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống; luôn có tinh thần đoàn kết và tác phong dân chủ, sâu sát với hoạt động của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị….

Theo đồng chí Mỹ, muốn làm tốt vai trò của CU, CTV theo tinh thần NQ 51, ngoài nắm chắc nguyên tắc, quyền hạn, chức trách thì mỗi CU, CTV phải có “tầm” suy nghĩ rộng và “tâm” làm việc trong sáng. Anh phân tích, khi CU, CTV có “tầm” thì mới đánh giá chính xác được tình hình, nhiệm vụ để đề ra kế hoạch, thực hiện hợp lý, loại bỏ được các tình huống xấu có thể xảy ra. Cái “tầm” ấy phải đi đôi với cái “tâm” trong sáng, khi đặt lợi ích của tập thể, lợi ích của tổ chức lên trên lợi ích cá nhân thì giải quyết công việc sẽ hài hòa, chất lượng. Làm như thế thì đơn vị sẽ rất ổn định, hiệu quả công tác sẽ rất cao. Chính ủy Nguyễn Văn Mỹ ví dụ: Khi triển khai một hoạt động CTĐ, CTCT nào đó, các CU, CTV bàn bạc, thống nhất trước với người chỉ huy và cấp ủy viên về mặt chủ trương, sau đó mới tính đến những vấn đề cụ thể. Riêng trong lĩnh vực tài chính, việc lập dự trù, duyệt chi và quyết toán… đều do người chỉ huy đảm nhận theo đúng Điều lệ ngành tài chính quân đội. Khi thực hiện, trên cương vị là chủ trì, các CU, CTV phải phân công, phân nhiệm, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể, có chiều sâu thì kết quả mới cao.

Chính ủy, chính trị viên giỏi cả quân sự

Mục 1, Điều 5 trong Quy định 85/QĐ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương chỉ rõ: “CU, CTV là người chủ trì về chính trị”. Trong điều kiện thực tế công tác hiện nay, cùng một thời điểm, mỗi CU, CTV không chỉ thực hiện nhiều nhiệm vụ CTĐ, CTCT mà còn phải tham gia tích cực vào công tác quân sự. Theo Đại tá Nguyễn Văn Bút, Trưởng phòng Cán bộ (Cục Chính trị, TCKT), hầu hết các cán bộ được bổ nhiệm chức danh CU, CTV của TCKT đều là cán bộ kỹ thuật chuyển sang làm CTĐ, CTCT hoặc nhân viên chuyên môn kỹ thuật được cử đi đào tạo chuyên ngành CTĐ, CTCT. Theo Đại tá Nguyễn Văn Mỹ, nếu CU, CTV không nắm được nghiệp vụ ngành vũ khí đạn thì không thể chủ trì điều hành cấp ủy họp và đưa ra các biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết có tính thuyết phục.

Chỉ huy Kho 812 (Cục Quân khí, TCKT) kiểm tra chất lượng kho đạn theo định kỳ

Được biết, để khắc phục vấn đề này, hằng năm các đơn vị của TCKT đều tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Riêng ở Cục Quân khí, ngoài tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, vào các năm 2009, 2010, đơn vị này đã ban hành 2 quyết định, quy định chế độ kiểm tra an toàn kho súng pháo khí tài, đạn dược và kiểm tra đường tuần kho vũ khí, đạn dược và các xưởng, trong đó có quy định rõ ràng hoạt động kiểm tra của CTV và cơ quan chính trị.

Và những trăn trở

Những đóng góp tích cực của các CU, CTV vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ ở TCKT thời gian qua là không nhỏ, điều đó đã khẳng định chủ trương của Đảng trong NQ 51 là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn những trăn trở nhất định.

Đại tá Nguyễn Văn Mỹ chia sẻ, hiện nay, ở một số đơn vị cơ sở trong Cục Quân khí vẫn có hiện tượng người chỉ huy và chính trị viên vênh nhau trong một số nội dung công việc, điều đó có ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công tác. Lý do là một số nội dung trong Quy định 85/QĐ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương còn chung chung, thiếu cụ thể; do chính các chính trị viên còn tự ti, chưa mạnh dạn thực hiện chức trách và cũng còn có đồng chí năng lực hạn chế…

Đại tá Nguyễn Văn Bút tâm sự, trần quân hàm của các chính trị viên kho ở TCKT đều ở mức đại tá. Các CTV được xếp vào đối tượng cán bộ nhóm 7, tương đương cấp lữ đoàn. Ở các lữ đoàn trong toàn quân hiện nay, người chủ trì CTĐ, CTCT được gọi là chính ủy, còn ở các kho gọi là chính trị viên. Việc này đã gây ra một số khó khăn cho cán bộ khi tiếp xúc và làm việc với chính quyền địa phương.

Lý giải về nguyên nhân trên, Đại tá Trần Hoài Nam, Trưởng phòng Tổ chức (Cục Chính trị, TCKT) cho biết, do Nghị quyết 513 và các hướng dẫn của trên quy định, người chủ trì CTĐ, CTCT ở đơn vị có tổ chức cơ sở đảng 2 cấp thì được gọi là chính trị viên, kể cả khi các kho có cơ quan chính trị.

Một điểm nữa mà Đại tá Nguyễn Văn Bút đề cập đến, đó là nhu cầu được đào tạo nâng cao trình độ, đáp ứng tiêu chí chức danh CU, CTV hiện nay ở TCKT là rất lớn, nhưng hằng năm, chỉ tiêu đào tạo cả dài hạn và ngắn hạn chưa đáp ứng được. Thực tế, năm 2013, cả TCKT chỉ có 6 chỉ tiêu đào tạo CU, CTV dài hạn và 13 chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn.

Những tâm sự của những cán bộ chủ trì ở các đơn vị và các cơ quan có chức năng tham mưu cho Thường vụ, Đảng ủy TCKT thực hiện Nghị quyết 51 và Nghị quyết 513 nêu trên cũng là tiếng nói chung của nhiều chính trị viên đang công tác trong TCKT hiện nay, tuy vấn đề không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi và kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhưng cũng mong các cơ quan chức năng cấp trên lưu tâm, nghiên cứu và tìm biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Bài và ảnh: MẠNH THẮNG