Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui

Thiếu nữ đấu vật, vừa đi xe máy vừa chụp ảnh, tóc hình trái tim... là những hình ảnh không nhịn được cười chỉ có ở châu Á.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 1

Thân trâu ngựa.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 2

Trò chơi kinh điển.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 3

Bạn này làm gì thế?

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 4

Đông vui ghê.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 5

Na Tra tái thế.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 6

Cửa có cũng như không.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 7

Chó cưng của đại gia.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 8

Nơi để tiền 'lý tưởng'.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 9

Anh ấy rất chung tình.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 10

Tác nghiệp.

Những người châu Á khôi hài làm cả thế gian vui - Ảnh 11

Màn hỗn chiến dưới nước.