Những ngôi sao đầu tiên được hình thành nhờ “vật chất tối”

(Vitinfo) - Các nhà khoa học Mỹ khẳng định, “vật chất tối” đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hình thành những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ.