Những ngày Việt Nam tại Pháp

    Gốc

    Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, "Những ngày Việt Nam tại Pháp" đã được tổ chức tại thủ đô Pari, từ ngày 30/9 đến 2/10.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216273/Default.aspx