Những ngày Hà Nội tại Moscow

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Thành phố Hà Nội quyết định tổ chức Những ngày Hà Nội tại Moscow năm 2008 từ ngày 16 đến 23-7.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121279&sub=134&top=43