Những ngày Hà Lan tại TPHCM năm 2007

    Gốc

    (CATP) Tuần lễ văn hóa Những ngày Hà Lan tại TPHCM diễn ra từ ngày 19 đến 23-10-2007 là một trong những sự kiện quảng bá và trao đổi văn hóa, kinh doanh nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Hà Lan và Việt Nam đã có từ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/10/mlnews.2007-10-19.8585155873