Những ngày Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh

    1 đăng lạiGốc

    Những ngày Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố tổ chức đã bắt đầu ngày 19/10 và sẽ kéo dài đến ngày 23/10 với nhiều hoạt động nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hà Lan.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/219047/Default.aspx