Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11

Trong tháng 11 những ai muốn làm việc lớn cần phải lưu ý tránh những ngày xấu sau đây.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 1

Theo quan điểm của tác giả Trương Thịnh Thư đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), trong tháng 11 những ai muốn làm việc lớn cần phải lưu ý tránh những ngày xấu sau đây. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 2

Ngày 04/11 tức ngày 05/10 âm lịch. Gặp hung thần Thụ Tử, lành ít dữ nhiều, trừ săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Tuổi Thân mưu sự, hành sự trong ngày này cần phải thận trọng. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 3

Ngày 07/11 tức ngày 08/10 âm lịch. Nhật trực "Nguyệt phá đại hao", đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều. Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh, mọi việc khác không nên làm. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 4

Tuổi Hợi mưu sự, hành sự trong ngày này cần phải thận trọng, đại sự không nên làm trong ngày này. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 5

Ngày 10/11 tức ngày 11/10 âm lịch. Gặp hung thần Thụ Tử, lành ít dữ nhiều, trừ săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Tuổi Dần mưu sự, hành sự trong ngày này cần phải thận trọng. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 6

Ngày 19/11 tức ngày 20/10 âm lịch. Nhật trực "Nguyệt phá đại hao", đây là một trong những đại hung thần vì thế lành ít dữ nhiều. Trừ việc phá dỡ, đào hào, chữa bệnh mọi việc khác nên hạn chế. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 7

Tuổi Hợi mưu sự, hành sự trong ngày này cần phải thận trọng, đại sự không nên làm trong ngày này. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 8

Ngày 20/11 tức ngày 21/10 âm lịch là hung nhật "Chính tứ phế", trừ việc cúng tế, phá dỡ, đào hào, giải tà, quét dọn nhà cửa, mọi việc khác không nên làm. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 9

Tuổi Tý mưu sự, hành sự trong ngày này cần phải thận trọng, đại sự không nên làm trong ngày này. Nguồn ảnh: Internet.

Những ngày đại hung nhất định phải tránh trong tháng 11 - Ảnh 10

Ngày 22/11 tức ngày 23/10 âm lịch, gặp hung thần Thụ Tử, lành ít dữ nhiều, trừ săn bắt, tang sự thì cát sự, đại sự không nên làm. Tuổi Dần mưu sự, hành sự trong ngày này cần phải thận trọng. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).